Κεντρικά συστήματα ψύξης ιδανικά για την υποστήριξη ψυγείων συντηρήσεων, καταψύξεων των super market, των κρεοπωλείων και ψυκτικών θαλάμων. Με ένα ευρύ φάσμα μοντέλων και αποδόσεων ενδείκνυνται για επαγγελματική ψύξη με μεγάλη ασφάλεια και χαμηλή στάθμη θορύβου. Όλες οι λειτουργίες γίνονται μέσω PLC για την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας ενώ τοποθετείται σύστημα καταγραφής για την κατάσταση όλου του ψυκτικού συγκροτήματος.

Πελάτες μας

Newsletter